Shiatsu - rekondiční (regenerační) japonská a thajská metoda

 

Shiatsu - rekondiční (regenerační) japonská a thajská metoda vychází stejně jako akupunktura či akupresura z tradiční čínské medicíny. Základem shiatsu je učení o jinu a jangu, dvou principech, které musí být v rovnováze. Shiatsu vychází z velice jemných a plynulých technik, při kterých se využívají nejen prsty a dlaně, ale i předloktí, lokty kolena nebo chodidla terapeuta, které dodává této technice jedinečné působení. Pracuje se na 14 hlavních energetických drahách - meridiánech, 6 párových meridiánech jangových, 6 jinových a 2 nepárových a jejich aktivních bodech. Výhodou této metody je, že nestimuluje pouze izolovaný bod, ale meridián celý. Tím je možno odstranit energetické blokády v průběhu meridiánu. 

Pomocí shiatsu lze odstranit nebo alespoň zmírnit nejrůznější zdravotní obtíže. Je to např. bolest hlavy, zad a šíje, břicha nebo vyřešit problémy s nespavostí. Po prodělané nemoci, úrazu či pooperačním stavu pomáhá znovu nastolit fyzickou i psychickou rovnováhu v celém organismu.
Odstranit takto můžete i některé psychické obtíže. Používá se také jako pomocná terapie při detoxikační a odvykací léčbě alkoholiků a drogově závislých.

Shiatsu je umění doteků, neboť taktilní stimulace je pro vývoj, stabilitu a udržení zdraví zásadní. Je známo, že nedonošené děti nebo děti s mozkovými dysfunkcemi se vyvíjejí lépe, pokud je jim od počátku (již od kojeneckého období) věnována cílená péče ve formě dětských Shiatsu technik či dalších kontaktních technik.

Shiatsu se provádí na zemi, na podložce zvané futon, určené k této metodě.
Klient je oblečen v lehkém a pohodlném oblečení.